Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 10

Toán ( 46)                                     LUYỆN TẬP 

 

IMục tiêu: Giúp hs củng cố về :

- Nhận biết góc nhọn ,góc vuông, góc tù , góc bẹt.

- Nhận biết đường cao của hình tam giác .

- Vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trước.

- Xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

II Đồ dùng học tập : 

- Thước thẳng có vạch chia xăng- ti- mét và ê-ke cho gv và hs .

III Các hoạt động dạy và học :

doc 12 trang Bảo Giang 03/04/2023 1860
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 10

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 10
Toán ( 46) LUYỆN TẬP 
IMục tiêu: Giúp hs củng cố về :
- Nhận biết góc nhọn ,góc vuông, góc tù , góc bẹt.
- Nhận biết đường cao của hình tam giác .
- Vẽ hình vuông, hình chữ nhật có độ dài cho trước.
- Xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
II Đồ dùng học tập : 
- Thước thẳng có vạch chia xăng- ti- mét và ê-ke cho gv và hs .
III Các hoạt động dạy và học :
Tg
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
B
A
C
M
A
C
D
B
1. Kiểm tra bài cũ :Goi 2 hs lên bảng vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài 5 dm , tính chu vi và diện tích hình vuông ABCD.
- Chữa bài , nhận xét cho điểm hs.
2. Bài mới :
2.1Giới thiệu bài :Giờ toán hôm nay các em sẽ được củng cố các kiến thức về hình học đã học . 
2.2 Hướng dẫn hs luyện tập :
Bài tập 1:
- Gv vẽ lên bảng hai hình a, b trong bài tập , yêu cầu hs ghi tên các góc vuông, góc nhọn , góc tù , góc bẹt có trong mỗi hình .
Bài 2:
- Yêu cầu hs quan sát hình vẽ nêu tên đường cao của hình tam giác ABC
+ Vì sao AB được gọi là đường cao của hình...ài toán có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
II Đồ dùng dạy - học :
Thước thẳng có vạch chia xăng-ti- mét và ê- ke ( cho gv và hs )
III Các hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
1 Bài cũ :Gọi 2 hs lên bảng, 1em vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 dm,chiều rộng 3 dm,1em vẽ hình vuông cạnh 4 dm và tính diện tích của mỗi hình .
- Gv nhận xét , cho điểm .
2 . Bài mới :
21 Giới thiệu bài :
- Gv nêu yêu cầu , mục tiêu giờ học 
2.2 Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:
-Gv gọi hs nêu yêu cầu bài tập sau đó tự làm bài .
- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng cả về cách đặt tính và thực hiện phép tính
- Gv nhận xét và cho điểm.
Bài 2:
+Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
+Để tính được giá trị của biểu thức a, b bằng cách thuận tiện chúng ta áp dụng những tính chất nào ?
-Gọi hs nêu qui tắc về tính chất giao hoán ,tính chất kết hợp của phép cộng.
-Yêu cầu hs làm bài .
- Gv nhận xét và cho điểm.
Bài 3:
- Yêu cầu hs đọc đề.
- Yêu cầu hs quan sát hình trong sgk
+Hình vuông ABCD và hình vuôngBIHC có chung cạnh nào?
- Vậy độ dài cạnh cạnh của hình vuông BIHC là bao nhiêu ?
- GV yêu cầu học sinh vẽ tiếp hình vuông BIHC.
- GV hỏi: Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào ?
- Tính chu vi hình chữ nhật AIHD.
Bài 4
-GV gọi một hs đọc đề trước lớp
- Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật chúng ta phải biết được gì?
-Bài toán cho biết gì?
- Biết được nửa chu vi của hình chữ nhật tức là biết được gì?
-Vạy có tính được chiều dài và chiều rộng không? Dựa vào bài toán nào để tính?
- GV nhận xét và cho điểm HS
3. Củng cố dặn dò:
- GV tổng kết giờ học, dặn dò hs về nhà ôn tập.
- 2 hs lên bảng thực hiện , cả lớp theo dõi, nhận xét .
- Hs lắng nghe 
- Hai hs lên bảng làm bài , cả lớp làm vở.
- Hs nhận xét bài của bạn.
+Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất 
+ Ta áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.
- Hai hs nêu .
- 2 hs làm bảng , cả lớp làm vở
- 1em đọc đề, cả lớp đọc thầm
...-GV nêu kết quả đúng, sau đó yêu cầu HS nêu lại từng bước thực hiện phép tính
2.3 Luyện tập 
Bài 1:
-Yêu cầu HS tự làm bài 
-Yêu cầu HS đã lên bảng trình bày cách tính của mình
- Nhận xét và cho điểm
Bài 2:
- GV :Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Hãy đọc biểu thức trong bài
- Chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 201634 x m với những giá trị nào của m?
-Muốn tính giá trị của biểu thức chứa chữ ta làm thế nào?
- Yêu cầu hs làm bài .
 m
2
3
4
5
201634xm
403268
604902
806536
1008170
- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng 
Bài 3 :
- Yêu cầu hs nêu yêu cầu bài tập sau đó tự làm bài .Lưu ý hs thực hiện các phép tính theo đúng thứ tự
Bài 4 :
- Gọi hs đọc đề toán .
- Yêu cầu hs tự làm bài 
 Bài giải :
 Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là 
 850 x 8 = 6800 ( quyển truyện)
 Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là :
 980 x 9 = 8820 ( quyển truyện)
 Số quyển truyện cả huyện được cấp là :
 6800 + 8820 = 15620 ( quyển truyện )
 Đáp số: 15620 quyển truyện 
3 Củng cố - dặn dò :
Tổng kết giờ học , dặn dò hs chuẩn bị bài sau
-HS lắng nghe
-HS đọc
- 2 hs lên bảng đặt tính, HS cả lớp đặt tính vào giấy nháp, sau đó nhận xét cách đặt tính trên bảng của bạn.
- Ta bắt đầu nhân từ hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục,trăm, nghìn(Tính từ phải sang trái )
- HS đọc 
-Một HS làm trên bảng, cả lớp làm nháp.
-HS nêu các bước tính
4 HS lên bảng (mỗi em 1 phép tính),cả lớp làm vở
-HS nhận xét
- Viết giá trị của biểu thức vào ô trống
- 201634 x m
- m =2; 3; 4; 5
- Ta thay chữ bằng số rồi tính 
- 1 hs làm bảng, cả lớp làm vở.
- Hs nhận xét bài của bạn, hai hs cạnh nhau đổi vở kiểm tra .
- 1 hs làm bảng ,cả lớp làm vở 
- 1em đọc đề, cả lớp đọc thầm theo
- 1 em làm bảng ,cả lớp làm vở
 Toán ( 50) TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
 I Mục tiêu :Giúp hs 
- Nhận biết được tính chất giao hoán của phép nhân.
- Sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân để làm tính .
II Đồ dùng dạy học :
-Bảng phụ kẻ sẵn bảng số có nội dung như sau:

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_10.doc