Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quên với bản đồ (Tiết 2)

 

I-mục tiêu:

-Định nghĩa đơn giản về bản đồ.

- Biết một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng ,tỉ lệ ,kí hiệu bản đồ.

-Biết các kí hiệu của một số đối tương jđịa lý thể hiện trên bản đồ.

            II-Đồ dùng dạy học:

            -Một số loại bản đồ: thế giới ,châu lục Việt Nam.

            III-Hoạt động dạy và học:

            

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 1940
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quên với bản đồ (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quên với bản đồ (Tiết 2)

Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quên với bản đồ (Tiết 2)
	Thứ	ngày	tháng	năm.
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ;	BÀI	LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 2 )
LỚP: 4/
I-mục tiêu:
-Định nghĩa đơn giản về bản đồ.
- Biết một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng ,tỉ lệ ,kí hiệu bản đồ.
-Biết các kí hiệu của một số đối tương jđịa lý thể hiện trên bản đồ.
	II-Đồ dùng dạy học:
	-Một số loại bản đồ: thế giới ,châu lục Việt Nam.
	III-Hoạt động dạy và học:
thời gian
 Giáo viên 
 Học sinh
5 phút
1 phút
11 phút
12 phút
6 phút
1-Bài cũ;
-2 hs lên trả lời.
+Môn lịch sử và địa lý lớp 4 giúp các em hiểu điều gì?
+Em hãy xác định vị trí của nước ta trên bản đồ địa lý tự nhiên VN?
Nhận xet, và ghi điểm.
2-Bài mới:
-Giới thiệu - ghi đề lên bảng.
* Hoạt động 1:Khái niệm về bản đồ.
Bước 1 :Cá nhân hoạt động.
 -Gv treo các loại bản đồ lên thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới ,châu lục ,Việt Nam )
-Y /c hs đọc tên các bản đồ treo trên bản.
-Y/c hs nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ.
-Gv hỏi tiếp: Bản đồ là gì?
-Gv chốt lại và ghi bảng (Gv treo...lại (4 -5 hs )
-Hs quan sát hình 1,2 trong sgk và chỉ vị trí.
-Hs trả lời câu hỏi đúng là;
+Ngày nay muốn vẽ bản đồ ,người ta thường sử dụng hình ảnh chụp từ máy bay hay vệ tinh.
-Hs quan sát hình 3 trong sgk và bản đồ treo tường trả lời câu hỏi đúng là:
+Tính toán chính xác các khoảng cách trên thực tế,sau đó thu nhỏ theo tỉ lệ,lựa chọn các kí hiệu rồi thể hiện các đối tượng đó lên bản đồ.
-Hs nhận lệnh:
+Tên bản đồ cho ta biết điều gì?
+Trên bản đồ người ta thường quy định các phương Bắc, phương Nam ,phương Đông phương Tây như thế nào?
+ Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì?
+Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 và cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m trên bản đồ?
+Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào?Kí hiệu bản đồ đố được dùng để làm gì?
-Đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung .
-Hs nhắc lại (4 -5 hs )
-Đại diện nhóm lên trình bày, lớp theo dõi nhận xét .

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_va_dia_ly_lop_4_bai_lam_quen_voi_ba.doc