Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 -Tiết 26: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII

ĐỊA LÝ:     THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII  (tiết 26 )

I-Mục tiêu: Hs nêu được:

-Vào thé kỉ XVI - XVII , nước ta nổi lên ba đô thị lớn đó là Thăng Long , Phố Hiến , Hội An .

-Mô tả được cảnh các đô thị lớn thế kỉ XVI -XVII.

Sự phát triển của thành thị  phản ánh sự phát triển  của nền kinh tế , đặc biệt là nền thương mại .

II- Đồ dùng dạy học ;

-Các hình minh hoạ trong sgk.

-bản đồ VN.

-Tư liệu về 3 thành thị lớn.thế kỉ XVI -XVII.

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 2680
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 -Tiết 26: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 -Tiết 26: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII

Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 -Tiết 26: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII
	Thứ 	ngày 	tháng 	năm 2005.
	ĐỊA LÝ:	THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII (tiết 26 )
I-Mục tiêu: Hs nêu được:
-Vào thé kỉ XVI - XVII , nước ta nổi lên ba đô thị lớn đó là Thăng Long , Phố Hiến , Hội An .
-Mô tả được cảnh các đô thị lớn thế kỉ XVI -XVII.
Sự phát triển của thành thị phản ánh sự phát triển của nền kinh tế , đặc biệt là nền thương mại .
II- Đồ dùng dạy học ;
-Các hình minh hoạ trong sgk.
-bản đồ VN.
-Tư liệu về 3 thành thị lớn.thế kỉ XVI -XVII.
III- Hoạt động dạy và học:
TG
 Giáo viên 
 Học sinh
1-Bài cũ:Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.
-Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang?
-Người đi khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến?
-Gv nhận xét .
2- Bài mới:
-Giới thiệu:Vào thế kỉ XVI -XVII ,thành thị nước ta rất phát triển ,trong đó nổi lên ba thành thị lớn là những thành thị nào ,hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài Thành thị ở thế kỉ XVI -XVII.
-Hỏi: Thành thị là gì?
-Y/c hs tìm ba thành thị lớn ở thế kỉ XVI -XVII?
-GV treo bản đồ ...dương.
Tổng kết ,giáo dục tư tưởng ,liên hệ thực tế.
-Nhận xét tiết học.
-Hs trao đổi và phát biểu ý kiến 
+Thành thị nước ta thời đó đông người ,buôn bán sầm uất , chứng tỏ ngành công nghiệp phát triển mạnh ,tạo ra nhiều sản phẩm để trao đổi ,buôn bán.
-Lớp nhận xét ,bổ sung.
-Hs đọc ghi nhớ.
-2 hs trả lời .
3 nhóm lên trình bày .
-Lớp nhận xét, tuyên dương.
-Hs lắng nghe.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dia_ly_lop_4_tiet_26_thanh_thi_o_the_ki_xvi.doc