Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 - Tiết 14: Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ

I. Mục tiêu: Học xong bài, học sinh biết.

  • Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
  • Các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo.
  • Xác lập mối quan hệ giữa thiên nhiên, dân cư với hoạt động sản xuất.
  • Tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của người dân.

            II.Đồ dùng dạy học:

  • Bản phụ viết câu hỏi và sơ đồ.
  • Hình 1® 8 / SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 1760
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 - Tiết 14: Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 - Tiết 14: Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ

Kế hoạch bài dạy Địa lý Lớp 4 - Tiết 14: Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ
 Địa lý(tiết 14): HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I. Mục tiêu: Học xong bài, học sinh biết.
Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
Các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo.
Xác lập mối quan hệ giữa thiên nhiên, dân cư với hoạt động sản xuất.
Tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của người dân.
	II.Đồ dùng dạy học:
Bản phụ viết câu hỏi và sơ đồ.
Hình 1® 8 / SGK
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
IKiểm tra bài cũ
- Trình bày những hiểu biết của mình về nhà ở và làng xóm của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
II Bài mới : 1. Giới thiệu bài 
.Các hoạt động
Hoạt động 1
Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước 
- Treo bản đồ đồng bằng Bắc Bộ, chỉ bản đồ và giảng: Vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiều lợi thế đã trở thành Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước (sau đồng bằng Nam Bộ).
- Học sinh thảo luận nhóm đôi: đọc đoạn 1- mục 1-SGK để trả...hang nhiệt độ nhỏ hơn 200C
+ Đó là các tháng .........
+ Đó là thời gian của mùa ..........
+ Mùa đông lạnh ở đồng bằng Bắc Bộ kéo dài mấy tháng?
+ Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
+ Thời tiết mùa đông ở đồng bằng Bắc Bộ thích hợp trồng loại cây gì?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi: kể tên các loại rau xứ lạnh có trồng ở đồng bằng Bắc Bộ.
+ Học sinh kể tên- giáo viên ghi tên 1 số loại rau tiêu biểu?
- Giáo viên chốt.
- Yêu cầu học sinh kể 1 số biện pháp, bảo vẹ cây trồng, vật nuôi.
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ trong SGK.
Hoạt đông 3- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm để tìm từ điền vào sơ đồ cho hợp lý.
Điều kiện tư nhiên
Mùa đông lạnh
..
.
Chăn nuôi
Vựa lúa thứ hai
Củng cố dặn dò
- Dặn học sinh sưu tầm tranh, ảnh về các làng nghề.
- 1- 2 học sinh trả lời.
- Học sinh quan sát giáo viên và lắng nghe.
- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi.
+ Đất phù sa màu mỡ
+ Nguôìn nước dồi dào
+ Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa mới
- 3 học sinh trả lời 3 ý. Các học sinh khác theo dõi và bổ sung.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh suy nghĩ trả lời.
- Lắng nghe, quan sát.
- Học sinh quan sát các hình, thảo luận, sắp xếp 
- 1 học sinh lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh suy nghĩ trả lời.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh theo dõi và lắng nghe.
- Hs lần lượt trả lời.
- Học sinh thảo luận.
 1-2 học sinh đọc
- Học sinh làm việc theo nhóm 4-6 học sinh.
- 1 nhóm lên, các nhóm khác theo dõi, bổ sung.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_dia_ly_lop_4_tiet_14_hoat_dong_san_xuat_cua.doc