Giáo án Địa lí Lớp 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ - Trường THPT chuyên Bảo Lộc

Sau bài học, học sinh đạt được:

1 Kiến thức

- Hiểu được Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có vị trí thuận lợi.

- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển kinh tế -xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển, tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng

2.Kỹ năng

 - Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và bản đồ SGK để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu : bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Xác định và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam các trung tâm kinh tế: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.

- Đọc át lát địa lí Việt Nam.

3. Thái độ: Yêu quê hương tổ quốc.

4. Định hướng năng lực cho học sinh

 - Năng lực chung: Năng lực tự học;  Năng lực giải quyết vấn đề;  Năng lực hợp tác; Năng lực giao tiếp, Năng lực tính toán

 - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ, tư duy lãnh thổ, xử lí số liệu thống kê

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên: - Bản đồ kinh tế vùng duyên hait Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 - Atlat địa lí 12 của nhà xuất bản giáo dục, các bảng số liệu chuẩn bị ở nhà

2. Học sinh: SGK, Vở ghi, Át lát, vở bài tập, .....

III . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Tiến trình – 38p

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát chung về vùng DH Nam Trung Bộ - 7 phút

Hình thức: Cả lớp

Phương pháp: đàm thoại, khai thác hình ảnh.

docx 4 trang Lệ Chi 21/12/2023 760
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ - Trường THPT chuyên Bảo Lộc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Địa lí Lớp 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ - Trường THPT chuyên Bảo Lộc

Giáo án Địa lí Lớp 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ - Trường THPT chuyên Bảo Lộc
 Tuần: 30 Ngày soạn: 25.04.2020
 Tiết PPCT: 41 Ngày dạy: 27.04.2020
Bài 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Sau bài học, học sinh đạt được:
1 Kiến thức
- Hiểu được Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có vị trí thuận lợi.
- Hiểu và trình bày được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển kinh tế -xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển, tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng
2.Kỹ năng
 - Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và bản đồ SGK để trình bày về hiện trạng và sự phân bố các ngành kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Sử dụng tổng hợp các nguồn tài liệu : bản đồ, số liệu thống kê để so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Xác định và ghi đúng trên lược đồ Việt Nam các trung tâm kinh tế: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.
- Đọc át lát địa lí Việt Nam.
3. Thái độ: Yêu quê hương tổ quố...c sâu, nhiều bãi biển, danh thắng đẹp, muối, cát trắng,...)
Lợi thế hơn BTB.
2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển: 
a. Nghề cá: 
* Thế mạnh: 
- Có nhiều bãi cá, tôm ở tất cả các tỉnh, nhất là các tỉnh cực nam
- Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, cửa sông => nuôi thuỷ sản
- Nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng, chế biến.
* Phát triển: SL đánh bắt tăng, năm 2005 đạt 624.000 tấn (cá 420.000 tấn)
- Nuôi trồng được đẩy mạnh: Nuôi đặc sản
- CNCB ngày càng đa dạng (nước mắm Phan Thiết)
b. Du lịch biển:
- Thế mạnh: Có nhiều bãi tắm và đảo đẹp (SGK)
- Phát triển: Thu hút nhiều khách nội địa, quốc tế (Nha Trang)
c. Dịch vụ hàng hải:
- Thế mạnh: Nhiều vịnh nước sâu à XD cảng biển
- Phát triển: Có nhiều cảng tổng hợp lớn: ĐN, QN, Nha Trang; đang XD cảng nước sâu Dung Quất.
d. Khai thác khoáng sản biển:
- Dầu khí ở thềm lục địa: Đang tiến hành khai thác: Đảo Phú Quý (Bình Thuận)
- Sản xuất muối: Cà Ná, Sa Huỳnh
- SX VLXD: Cát
Hoạt động 3: Tìm hiểu Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng – 12 p
Hình thức: Cá nhân
Phương pháp: đàm thoại, khai thác hình ảnh.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS, GV
NỘI DUNG CHÍNH
GV yêu cầu học sinh tìm hiểu nội dung sau:
- Cơ sở phát triển CN của vùng
- Tình hình phát triển CN của vùng
- Nêu khó khăn và biện pháp phát triển CN vùng.
HS: Tìm hiểu, trả lời
GV: Chuẩn xác kiến thức
GV giảng
3. Phát triển CN và cơ sở hạ tầng
a, Phát triển CN: 
- Cơ sở để phát triển CN:
+ Nguồn nguyên liệu từ nông - lâm - thuỷ sản của vùng phong phú
+ Nguồn khoáng sản: Một số chưa được khai thác
- Hiện trạng phát triển:
+ Trung tâm CN: Đ.Nẵng, N.Trang, Q.Nhơn, Phan Thiết
+ Ngành CN: Cơ khí, CB nông - lâm - thuỷ sản; SX VLXD; SX hàng tiêu dùng
- Khó khăn: Thiếu nhiên liệu
- Biện pháp: + Đưa điện bằng đường dây 500 KV
+ XD nhà máy thuỷ điện trong vùng
b, XD cơ sở hạ tầng: Có ý nghĩa quan trọng hình thành cơ cấu KT vùng: Thực hiện nền KT mở và phân công lao động của vùng, mở rộng quan hệ KT, VH.
- Nâng cấp quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_li_lop_12_bai_36_van_de_phat_trien_kinh_te_xa_ho.docx