Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Địa lí Khối C (Có đáp án)

Câu I (3,0 điểm) 
1. Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh 
bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa 
có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng? 
2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? 
Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta. 
Câu II (2,0 điểm) 
Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công 
nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW 
trở lên đang hoạt động ở Việt Nam. 
Câu III (2,0 điểm) 
Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì 
sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?
pdf 1 trang Bảo Giang 03/04/2023 120
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Địa lí Khối C (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Địa lí Khối C (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Địa lí Khối C (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
Câu I (3,0 điểm) 
1. Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh 
bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa 
có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng? 
2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? 
Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta. 
Câu II (2,0 điểm) 
Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công 
nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW 
trở lên đang hoạt động ở Việt Nam. 
Câu III (2,0 điểm) 
Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì 
sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này? 
Câu IV (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_dia_li_khoi_c_co_dap.pdf
  • pdfDa_Dia_DH_C_Ct_14.pdf