Đề thi tuyển sinh môn Vật lí vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Câu 1 (2,0 điểm). Một ca nô xuất phát từ điểm A trên một khúc sông thẳng  và chạy xuôi dòng. Cùng lúc đó, tại A một bè gỗ cũng bắt đầu trôi xuôi dòng. Ca nô chạy đến B thì quay lại chạy ngược dòng, sau 48 phút tính từ lúc xuất phát ở A, ca nô gặp lại bè lần thứ nhất tại C, với  Coi nước chảy đều, vận tốc của ca nô so với nước là không đổi. Bỏ qua thời gian ca nô quay đầu, kích thước của ca nô và của bè.

    a) Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi xuôi dòng.

    b) Giả sử sau khi gặp bè, ca nô quay lại chạy xuôi, tới B quay lại chạy ngược, gặp bè quay lại chạy xuôi... cứ như vậy cho đến khi ca nô và bè gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian chạy của ca nô.

Câu 2 (2,0 điểm). Một bình nhiệt lượng kế chứa nước có khối lượng nước  đang ở nhiệt độ  Người ta thả vào bình một quả cầu bằng kim loại có khối lượng  đang ở nhiệt độ  Nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng nhiệt là  Sau đó, người ta đổ thêm vào bình một lượng nước có khối lượng  cũng có nhiệt độ  thì nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng nhiệt là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ thống với môi trường bên ngoài. Bình nhiệt lượng kế có thu và tỏa nhiệt. Tìm nhiệt dung riêng  của kim loại chế tạo quả cầu.

docx 1 trang Lệ Chi 23/12/2023 480
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh môn Vật lí vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh môn Vật lí vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Đề thi tuyển sinh môn Vật lí vào Lớp 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2015 
Môn thi: Vật lí
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (2,0 điểm). Một ca nô xuất phát từ điểm A trên một khúc sông thẳng và chạy xuôi dòng. Cùng lúc đó, tại A một bè gỗ cũng bắt đầu trôi xuôi dòng. Ca nô chạy đến B thì quay lại chạy ngược dòng, sau 48 phút tính từ lúc xuất phát ở A, ca nô gặp lại bè lần thứ nhất tại C, với Coi nước chảy đều, vận tốc của ca nô so với nước là không đổi. Bỏ qua thời gian ca nô quay đầu, kích thước của ca nô và của bè.
 a) Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi xuôi dòng.
 b) Giả sử sau khi gặp bè, ca nô quay lại chạy xuôi, tới B quay lại chạy ngược, gặp bè quay lại chạy xuôi... cứ như vậy cho đến khi ca nô và bè gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian chạy của ca nô.
Câu 2 (2,0 điểm). Một bình nhiệt lượng kế chứa nước có khối lượng nước đang ở nhiệt độ Người ta thả vào bình một quả cầu bằng kim loại ...uả cân vào mà nước không tràn ra ngoài.
Cho rằng đã biết khối lượng riêng của nước là D, của đồng là D1 và của sắt là D2. 
-------------------- Hết --------------------
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
Họ tên thí sinh: Chữ ký và họ tên của CBCT 1: ...........
 .....
Số báo danh: .. Chữ ký và họ tên của CBCT 2: ..
Phòng thi: ... .....

File đính kèm:

  • docxde_thi_tuyen_sinh_mon_vat_li_vao_lop_10_thpt_chuyen_kem_dap.docx
  • docxHD Cham Ly (CT).docx