Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 491 (Có đáp án)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 1: 喜讯传来,人们顿时欢呼起来。 
A. 有时 B. 立刻 C. 赶快 D. 按时 
Câu 2: 现在正是下班时间,路上车多,回去时慢点儿。 
A. 路上堵车 B. 小心注意 C. 很费时间 D. 放慢脚步 
Câu 3: 说到婚姻大事,我想是不能脱离实际的。 
A. 社会 B. 家庭 C. 现实 D. 情况 
Câu 4: 越南北部地处热带地区,一年四季分明。 
A. 四个季节分得很清楚 B. 四个季节都没有阳光 
C. 四个季节天气晴朗 D. 四个季节分不清楚 
Câu 5: 按照学校的规定,自行车是不能放在教室里的。 
A. 照办 B. 据说 C. 照样 D. 根据 
Câu 6: 辣椒本身含有对人体有益的成分。 
A. 有利 B. 便利 C. 不利 D. 顺利 
Câu 7: 保障儿童受教育的权利是我们社会的责任。 
A. 保卫 B. 保证 C. 担保 D. 保存 
Câu 8: 目前这种产品国内厂家也能生产。 
A. 过去 B. 以前 C. 以后 D. 现在 
Câu 9: 这是一家效益相当好的大公司。 
A. 当然 B. 逐渐 C. 非常 D. 持续 
Câu 10: 饭菜很可口,但是价钱难以接受。 
A. 油腻 B. 好吃 C. 昂贵 D. 干净 
Câu 11: 我是了解赵老师的,他向来如此。 
A. 原来 B. 过去 C. 近来 D. 从来 
Câu 12: 星期天是我朋友的好日子,她已经邀请我去喝喜酒了。 
A. 忌日 B. 纪念日 C. 结婚日 D. 生日 
Câu 13: 我们外语班的同学多半是女生。 
A. 大概 B. 超过半数 C. 很有可能 D. 全部
pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 880
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 491 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_m.pdf
  • pdfTRUNG_CD_D_CT_14_DA.pdf