Đề thi minh họa kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 môn Địa lí

Câu 1. Nước Việt Nam nằm ở 
A. bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới. 
B. rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam  Á. 
C. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 
D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 
Câu 2. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 
A. vùng đất, vùng biển, vùng trời.                      
B. vùng đất, vùng biển, vùng núi. 
C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.                     
D. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời. 
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? 
A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng. 
B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.           
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. 
D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. 
Câu 4. Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là 
A. trình độ đô thị hoá thấp. 
B. tỉ lệ dân thành thị giảm. 
C. phân bố đô thị đều giữa các vùng. 
D. quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh. 
Câu 5. Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là 
A. Đồng bằng sông Hồng.                           
B. Bắc Trung Bộ. 
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                     
D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 6. Vùng nào sau đây có nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở nước ta? 
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. 
C. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.                    
D. Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 
Câu 7. Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay? 
A. Năng lượng.                                     
C. Dệt - may.                    

B. Chế biến lương thực, thực phẩm. 
D. Luyện kim. 
Câu 8. Cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên là  
A. chè. B. hồ tiêu. C. càphê. D. cao su. 
Câu 9. Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long? 
A. Đất phù sa ngọt.  
C. Đất mặn.                        

B. Đất phèn.                       
D. Đất xám. 

pdf 5 trang Bảo Giang 30/03/2023 2220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi minh họa kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 môn Địa lí", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi minh họa kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 môn Địa lí

Đề thi minh họa kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 môn Địa lí
 1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ MINH HỌA 
(Đề thi có 05 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: ĐỊA LÍ 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
Câu 1. Nước Việt Nam nằm ở 
A. bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới. 
B. rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. 
C. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 
D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 
Câu 2. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 
A. vùng đất, vùng biển, vùng trời. 
B. vùng đất, vùng biển, vùng núi. 
C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa. 
D. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời. 
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? 
A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng. 
B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. 
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. 
D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. 
Câu 4. Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là 
A. trình độ...trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của Trung du 
và miền núi Bắc Bộ là 
A. Hạ Long, Thái Nguyên. 
B. Hạ Long, Điện Biên Phủ. 
C. Hạ Long, Lạng Sơn. 
D. Thái Nguyên, Việt Trì. 
Câu 15. Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên 
A. khí hậu có bốn mùa rõ rệt. 
B. có nền nhiệt độ cao. 
C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 
D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá. 
Câu 16. Lãnh hải là 
A. vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. 
B. vùng biển rộng 200 hải lí. 
C. vùng tiếp giáp với vùng biển quốc tế. 
D. vùng có độ sâu khoảng 200m. 
Câu 17. Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng 
A. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng. 
B. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp. 
C. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước. 
D. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 
Câu 18. Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là 
A. địa hình đa dạng. 
B. đất feralit. 
C. khí hậu nhiệt đới ẩm. 
D. nguồn nước phong phú. 
Câu 19. Năng suất lúa cả năm của nước ta tăng mạnh, chủ yếu do 
A. mở rộng diện tích canh tác. 
B. áp dụng rộng rãi các mô hình quảng canh. 
C. đẩy mạnh xen canh, tăng vụ. 
D. đẩy mạnh thâm canh. 
Câu 20. Trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớn nhất thuộc về 
A. nhiệt điện, điện gió. 
B. thuỷ điện, điện gió. 
C. nhiệt điện, thuỷ điện. 
D. thuỷ điện, điện nguyên tử. 
Câu 21. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là 
 A. lao động. B. thuỷ lợi. C. giống cây trồng. D. bảo vệ rừng. 
 3 
Câu 22. Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng 
A. bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố. 
B. hội tụ đầy đủ các thế mạnh. 
C. có tỉ trọng lớn trong GDP cả nước. 
D. cố định về ranh giới theo thời gian. 
Câu 23. Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 
 (Đơn vị: Nghìn người) 
Năm 2000 2005 2009 20...g điểm của nước ta không phải là ngành 
A. có thế mạnh lâu dài. 
B. đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
C. tác động mạnh đến việc phát triển các ngành khác. 
D. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài. 
Câu 31. Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do 
A. trồng lúa nước cần nhiều lao động. 
B. vùng mới được khai thác gần đây. 
C. có nhiều trung tâm công nghiệp. 
D. có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú. 
Câu 32. Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển 
A. cây lúa nước. B. cây công nghiệp lâu năm. 
C. cây công nghiệp hàng năm. D. các loại cây rau đậu. 
Câu 33. Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do 
A. biển có nhiều bãi tôm, bãi cá. B. hệ thống sông ngòi dày đặc. 
C. ít thiên tai xảy ra. D. lao động có trình độ cao. 
Câu 34. Cho biểu đồ: 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 
A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. 
B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. 
C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. 
D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. 
Câu 35. Cho biểu đồ: 
 5 
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu 
hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014? 
A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm. 
B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất. 
C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng. 
D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất. 
Câu 36. Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM 
Vùng 
Diện tích (nghìn ha) Sản lượng lúa (nghìn tấn) 
2005 2014 2005 2014 
Đồng bằng sông Hồng 1 186,1 1 122,7 6 398,4 7 175,2 
Đồng bằng sông Cửu Long 3 826,3 4 249,5 19 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_minh_hoa_ki_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2017.pdf