Đề ôn tập môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng

Câu 3:  Trong quá trình hô hấp cây thải ra khí   
A. nitơ          B. oxi             C. cacbonic      D.  hidro 
Câu 4: Trong các tính chất sau, đâu là tính chất hóa học của nước?  
A. Nước không màu, không mùi.                                      B. Nước đá nóng chảy thành 
nước lỏng. 
C. Nước bị phân hủy thành khí hidro và khí oxi.             D. Nước sôi ở 1000C. 
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình? 
A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.               B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào. 
C. Cơ thể có lục lạp.                                   D. Di chuyển nhờ lông bơi. 
Câu 6: Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là 
A. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân. 
B. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 3 nhân. 
C. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân. 
D. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 3 nhân. 
Câu 7: Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? 
A. Đường tiêu hoá.                           B. Đường hô hấp. 
C. Đường sinh dục.                         D. Đường bài tiết. 
Câu 8: Động vật nguyên sinh có chân giả là 
A. trùng biến hình.                            B. trùng roi xanh.  
C. trùng giày.                                   D. trùng sốt rét. 
Câu 9: Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào? 
A. Muỗi Anôphen.                                     B. Muỗi Mansonia. 
C. Muỗi Culex.                                          D. Muỗi Aedes. 
Câu 10: Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là 
A. Ốc.          B. Giun đũa.          C. Cá.           D. Ruồi, nhặng. 
Câu 11: Vị trí kí sinh của trùng kiết kị trong cơ thể người là 
A. trong máu.            B. khoang miệng.            C. ở gan.            D. ở thành ruột. 
Câu 12: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh 
kiết lị? 
A. Mắc màn khi đi ngủ.                                       B. Diệt bọ gậy. 
C. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.                     D. Ăn uống hợp vệ sinh.
pdf 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 5380
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng

Đề ôn tập môn Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Trường THCS Đại Hưng
 KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 
Câu 1: Hoàn thành sơ đồ mô tả về một quá trình xảy ra trong lá cây, bằng cách chọn từ 
phù hợp điền vào chỗ (..): 
 Khí cacbonic + Nước
a /s
d/ l
 Tinh bột +  
A. Khí oxi B. Khí nitơ C. Khí cacbonic D. Chất hữu cơ 
Câu 2: Từ 1 tế bào ban đầu trải qua 4 lần phân chia liên tiếp thì sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào 
con? 
A.4 B.8 C.16 D. 24 
Câu 3: Trong quá trình hô hấp cây thải ra khí 
A. nitơ B. oxi C. cacbonic D. hidro 
Câu 4: Trong các tính chất sau, đâu là tính chất hóa học của nước? 
A. Nước không màu, không mùi. B. Nước đá nóng chảy thành 
nước lỏng. 
C. Nước bị phân hủy thành khí hidro và khí oxi. D. Nước sôi ở 1000C. 
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình? 
A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng. B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào. 
C. Cơ thể có lục lạp. D. Di chuyển nhờ lông bơi. 
Câu 6: Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là 
A. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân. 
B. trùng biế...ở trùng roi là 
A. bắt mồi. B. nhận biết ánh sáng. 
C. giúp roi dài ra. D. điều khiển roi. 
Câu 19: Vị trí của điểm mắt trùng roi là 
A. trên các hạt dự trữ. B. gần gốc roi. 
C. trong nhân. D. trên các hạt diệp lục. 
Câu 20: Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai? 
A. Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi. 
B. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng. 
C. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển. 
D. Tế bào trùng giày có hai nhân. 

File đính kèm:

  • pdfde_on_tap_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_truong_thcs_dai_hung.pdf