Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Vật lí - Trường THCS Đại Hưng

Câu 1/ Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
A. Khi xung quanh ta có ánh sáng. B. Khi ta mở to mắt. 
C. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. D. Khi không có vật chắn sáng. 
Câu 2/ Nguồn sáng là gì? 
A. Là những vật tự phát ra ánh sáng. B. Là những vật được chiếu sáng. 
C. Là những vật sáng. D. Là những vật được nung nóng. 
Câu 3/ Trường hợp nào dưới đây là nguồn sáng? 
A. Quyển sách đặt trên bàn vào ban ngày. 
B. Mặt trời. 
C. Đôi dép để ngoài hè vào buổi sáng. 
D. Quần áo phơi ngoài nắng. 
Câu 4/ Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin 
phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất? 
A. Ánh sáng từ dây tóc  không truyền đi theo ống cong. 
B. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn. 
C.  Ánh sáng từ dây tóc  bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại 
cong. 
D. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại. 
Câu 5/ Trong không khí ánh sáng truyền đi  theo đường nào? 
A. Theo đường vòng. B. Theo đường thẳng. 
C. Theo đường dích dắc. D. Theo đường cong bất kì. 
Câu 6/ Trong các câu sau câu nào đúng khi nói về bóng tối? 
A. Vùng tối sau vật cản. 
B. Một phần trên màng chắn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền 
tới. 
C. Chỗ không có ánh sáng truyền tới. 
D. Phần có màu đen trên màn. 
Câu 7/ Câu trả lời nào sau đây là đúng khi mô tả vùng bóng nửa tối? 
A. Vùng bóng nửa tối là vùng ở sau vật cản chỉ nhận được ánh sáng từ một 
phần của nguồn sáng truyền tới. 
B. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản. 
C. Vùng bóng nửa tối là vùng trên màn chắn chỉ nhận được ánh sáng của 
nguồn sáng       truyền tới. 
D. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm trên màn chắn sáng.
pdf 3 trang Bảo Giang 28/03/2023 2740
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Vật lí - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Vật lí - Trường THCS Đại Hưng

Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Vật lí - Trường THCS Đại Hưng
 CÂU HỎI ÔN TẬP – VẬT LÝ 7 
Câu 1/ Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 
 A. Khi xung quanh ta có ánh sáng. B. Khi ta mở to mắt. 
 C. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. D. Khi không có vật chắn sáng. 
Câu 2/ Nguồn sáng là gì? 
 A. Là những vật tự phát ra ánh sáng. B. Là những vật được chiếu sáng. 
 C. Là những vật sáng. D. Là những vật được nung nóng. 
Câu 3/ Trường hợp nào dưới đây là nguồn sáng? 
 A. Quyển sách đặt trên bàn vào ban ngày. 
B. Mặt trời. 
 C. Đôi dép để ngoài hè vào buổi sáng. 
D. Quần áo phơi ngoài nắng. 
Câu 4/ Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin 
phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất? 
A. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong. 
B. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn. 
C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại 
cong. 
D. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại. 
Câu 5/ Trong không khí ánh sáng truyền đi theo đườn...ủa một số vật dao động. Hãy xác định 
dao động nào có tần số lớn nhất? 
A. Vật dao động phát ra âm thanh có tần số 100Hz. 
B. Vật dao động phát ra âm thanh có tần số 200Hz. 
C. Trong một phút vật dao động được 1000 dao động. 
D. Trong một giây vật dao động được 80 dao động. 
Câu 14/ Hãy chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát dao động một dây đàn 
A. Dây đàn càng to, âm phát ra càng cao. 
B. Dây đàn càng dài, âm phát ra càng cao. 
C. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to. 
D. Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to. 
Câu 15/ Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào? 
 A. Tần số dao động. 
B. Nhiệt độ của môi trường truyền âm. 
 C. Biên độ dao động. 
D. Kích thước của vật dao động. 
Câu 16/ Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm trong các môi trường, một 
bạn đưa ra các kết luận sau. Hãy chọn kết luận đúng nhất? 
A. Âm thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí. 
B. Âm thanh càng to thì truyền đi càng xa. 
C. Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh. 
D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 17/ Ghi nhận nào sau đây là SAI khi nói về hiện tượng sấm sét trong tự 
nhiên? 
A. Nghe được tiếng nổ sau khi nhìn thấy tia chớp. 
B. Nghe được tiếng nổ và nhìn thấy tia chớp gần như cùng lúc. 
C. Nhìn thấy tia chớp trước khi nghe được tiếng nổ. 
D. Nghe được tiếng nổ sau vì vận tốc truyền âm nhỏ hơn vận tốc truyền ánh 
sáng trong không khí. 
Câu 18/ Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 300 , góc tới 
bằng: 
A. 15
0
 B. 90
0
 C. 60
0 
 D. 30
0
Câu 19/ Đơn vị nào sau đây là của tần số ? 
A. Đêxiben (dB) B. Kilôgam (kg) C. Niuton (N) D. Hec (hz) 
Câu 20/ Nhật thực xảy ra vào thời điểm và vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng 
như sau: 
A. Ban đêm, Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng 
B. Ban đêm, Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất 
C. Ban ngày, Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng 
D. Ban ngày, Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất 

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_phan_vat_li_truong_t.pdf