Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ nhân hậu, đoàn kết

I-Mục tiêu:

-Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm:Thương người như thể thương thân.

-Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm.

-Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ gốc Hán Việt có trong baì và biết cách dùng các từ đó.

II-Đồ dùng dạy học:

-Giấy khổ to kẻ sẵn + bút dạ.

III-Hoạt động dạy và học:

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2220
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ nhân hậu, đoàn kết", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ nhân hậu, đoàn kết

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ nhân hậu, đoàn kết
	Thứ 	ngày 	tháng	năm2005
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU:	BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT
	LỚP :4/
I-Mục tiêu:
-Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm:Thương người như thể thương thân.
-Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm.
-Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ gốc Hán Việt có trong baì và biết cách dùng các từ đó.
II-Đồ dùng dạy học:
-Giấy khổ to kẻ sẵn + bút dạ.
III-Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
5 phút
1 phút
7 phút
7 phút
7 phút
7 phút
1 phút
1-Bài cũ
-Y/c hs tìm các tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần:
+Có 1 âm,
+Có 2 âm,
-Nhận xét các từ tìm được.
2-Dạy bài mới:
2.1-Giới thiệu:
2.2-Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
-Gọi hs đọc yêu cầu.
Chia hs thành nhóm. y/c hs suy nghĩ,tìm từ và viết vào giấy,
-Y/c 6 nhóm lên dán phiếu lên bảng .
-Gv và hs cùng nhận xét,các phiếu đúng và bổ sung.
Bài tâp2:
-Gọi hs đọc y/c.
-Kẻ sẵn 1 phần bảng thành 2 cột với nội dung bài tập 2a ,2b.
-Y/c hs trao đổi theo nhóm đôi, làm

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_mo_rong_von_tu_nh.doc