Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Chính tả ( Tiết 1)   nghe-viết   DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

I/ Mục tiêu :          

  1. Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
  2. Làm đúng các bài tập phân biệt vần (an/ang) dễ lẫn.
  3. Bồi dưỡng lòng tự trọng ,óc thẩm mĩ, tính sáng tạo qua bài viết.

II/ Đồ dùng dạy - học :

     - Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2b

     - Vở bài tập TV 4

III/ Các hoạt động dạy – học:

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 2860
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Kế hoạch bài dạy Chính tả Lớp 4 - Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 Tuần 1
Chính tả ( Tiết 1) nghe-viết DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU
I/ Mục tiêu : 	
Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
Làm đúng các bài tập phân biệt vần (an/ang) dễ lẫn.
Bồi dưỡng lòng tự trọng ,óc thẩm mĩ, tính sáng tạo qua bài viết.
II/ Đồ dùng dạy - học :
	- Bảng phụ viết sẵn nội dung BT 2b
	- Vở bài tập TV 4
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
A. Mở đầu
- GV nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết học chính tả, việc chuẩn bị đồ dùng học tập ( phấn, bảng con, vở, bút mực, bút chì )
B. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Nêu mục đích yêu cầu.
2. Hướng dẫn HS nghe- viết
- GV đọc đoạn văn viết chính tả trong SGK
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn viết
- GV lưu ý HS cách viết và tư thế ngồi viết.
- GV đọc từng câu ( cụm từ) cho HS viết ( GV đọc 2 lượt )
- GV đọc lại toàn bài chính tả
- GV chấm chữa 7 -10 em
- Yêu cầu HS đổi vở soát lỗi cho nhau
- Yêu cầu HS đối chiếu SGK và sửa

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_chinh_ta_lop_4_nghe_viet_de_men_benh_vuc_ke.doc