Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 - Vẽ trang trí

  I.Mục tiêu: 

- HS nhận biết được đặc điểm các kiểu nhữ in hoa nét thanh, nét đậm.

- HS xác định được vị trí của nét thanh, nét đậm và nắm được cách kẻ chữ.

- Hs cảm nhậnu đựoc vẻ đẹp của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.

  II. Chuẩn bị: -SGK, SGV 

- Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm.

- Một số kiểu chữ khác ở bìa sách, báo, tạp chí,…

- Một vài dòng chữ kẻ đúng, dẹp và chưa đẹp.

   HS: - SGK

- Sưu tầm một số kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm và một số kiểu chữ in hoa khác ở tạp chí, báo,…

- Vở thực hành

- Bút chì, tẩy, thước kẻ, com pa, màu vẽ.   

doc 2 trang Bảo Giang 31/03/2023 1240
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 - Vẽ trang trí", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 - Vẽ trang trí

Giáo án môn Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 - Vẽ trang trí
VẼ TRANG TRÍ
 I.Mục tiêu: 
- HS nhận biết được đặc điểm các kiểu nhữ in hoa nét thanh, nét đậm.
- HS xác định được vị trí của nét thanh, nét đậm và nắm được cách kẻ chữ.
- Hs cảm nhậnu đựoc vẻ đẹp của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.
 II. Chuẩn bị: -SGK, SGV 
- Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm.
- Một số kiểu chữ khác ở bìa sách, báo, tạp chí,
- Một vài dòng chữ kẻ đúng, dẹp và chưa đẹp.
 HS: - SGK
- Sưu tầm một số kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm và một số kiểu chữ in hoa khác ở tạp chí, báo,
- Vở thực hành
- Bút chì, tẩy, thước kẻ, com pa, màu vẽ. 
III. Các hoạt động dạy - học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS 
2.Bài mới: Giới thiệu bài - Ghi đề 
 Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 
- GV giới thiệu một số kiểu chữ khác nhau và gợi ý HS nhận xét:
-Sự khác nhau và giống nhau của các kiểu chữ.
- Đặc điểm riêng của từng kiểu chữ.
- Dòng kiểu chữ nào là in hoa nét thanh nét đậm?
GV tóm tắt: (SGV)
Hoạt động

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_mi_thuat_lop_5_tuan_22_ve_trang_tri.doc