Đề thi tuyển sinh môn Sinh học vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Câu I (1,5 điểm). Gen là gì? Thế nào là cặp gen đồng hợp, cặp gen dị hợp? Vai trò của cặp gen đồng hợp và cặp gen dị hợp đối với công tác giống?

Câu II (1,0 điểm). 

a. Phân tử mARN và mạch bổ sung trên gen đều khớp với mạch khuôn của gen theo nguyên tắc bổ sung nên có trình tự các nuclêôtit giống nhau. Nhận định trên chính xác không? Em hãy giải thích.

b. Nêu vai trò của ARN trong việc chuyển thông tin di truyền từ ADN thành trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Câu III (2,0 điểm). Hình vẽ bên mô tả tế bào của một loài đang ở trong một giai đoạn của chu kì phân bào.

a. Tế bào bên đang ở kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân? Hãy giải thích.

b. Xác định số lượng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?

c. Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào trên?

            d. Nêu ý nghĩa của hiện tượng đã và đang xảy ra đối với các cặp nhiễm sắc thể kép trong hình vẽ.

doc 2 trang Lệ Chi 23/12/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh môn Sinh học vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh môn Sinh học vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)

Đề thi tuyển sinh môn Sinh học vào 10 THPT chuyên (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2014 
Môn thi: Sinh học
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (1,5 điểm). Gen là gì? Thế nào là cặp gen đồng hợp, cặp gen dị hợp? Vai trò của cặp gen đồng hợp và cặp gen dị hợp đối với công tác giống?
Câu II (1,0 điểm). 
a. Phân tử mARN và mạch bổ sung trên gen đều khớp với mạch khuôn của gen theo nguyên tắc bổ sung nên có trình tự các nuclêôtit giống nhau. Nhận định trên chính xác không? Em hãy giải thích.
	b. Nêu vai trò của ARN trong việc chuyển thông tin di truyền từ ADN thành trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
Câu III (2,0 điểm). Hình vẽ bên mô tả tế bào của một loài đang ở trong một giai đoạn của chu kì phân bào.
a. Tế bào bên đang ở kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân? Hãy giải thích.
b. Xác định số lượng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?
c. Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào t...hiện tượng cạnh tranh với nhau hay không? Tại sao?
c. Do điều kiện khí hậu bất thường số lượng chuột giảm mạnh, lúc đó sự cạnh tranh giữa các loài nào sẽ xảy ra gay gắt nhất? Vì sao?
––––––––––––––––– HẾT –––––––––––––––––
Họ và tên thí sinh:....................
..
Số báo danh:.....
Phòng thi:..
Họ tên và chữ ký của CBCT 1:
. 
Họ tên và chữ ký của CBCT 2:
.

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_mon_sinh_hoc_vao_10_thpt_chuyen_kem_dap_an.doc
  • docDap an Sinh de thi 10 - 2014 CT.doc