Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Lớp 7

Câu 1. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?
A. Ngô Quyền xưng vương
B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2. Loạn 12 sứ quân diễn ra thời điểm nào?
A. Cuối thời nhà Ngô
B. Đầu thời nhà Đinh
C. Cuối thời nhà Đinh
D. Đầu thời nhà Tiền Lê
Câu 3. Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại
A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu 4. Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm
B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định
C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực
D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha
Câu 5. Đinh Bộ Lĩnh gây dựng căn cứ ở đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình)
B. Lam Sơn (Thanh Hóa)
C. Triệu Sơn (Thanh Hóa)
D. Cẩm Khê (Phú Thọ)
Câu 6. Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào?
A. Trần Lãm
B. Ngô Nhật Khánh
C. Nguyễn Thu Tiệp
D. Nguyễn Siêu

docx 10 trang Bảo Giang 28/03/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Lớp 7

Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Lớp 7
Câu hỏi ôn tập Lịch Sử 7
Câu 1. Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?
A. Ngô Quyền xưng vương
B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2. Loạn 12 sứ quân diễn ra thời điểm nào?
A. Cuối thời nhà Ngô
B. Đầu thời nhà Đinh
C. Cuối thời nhà Đinh
D. Đầu thời nhà Tiền Lê
Câu 3. Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại
A. Đầu năm 967
B. Đầu năm 965
C. Cuối năm 965
D. Cuối năm 967
Câu 4. Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm
B. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định
C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực
D. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha
Câu 5. Đinh Bộ Lĩnh gây dựng căn cứ ở đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình)
B. Lam Sơn (Thanh Hóa)
C. Triệu Sơn (Thanh...trên đúng
Câu 16. Nhà Lê đã làm gì để phát triển sản xuất?
A. Mở rộng việc khai khẩn đất hoang
B. Chú trọng công tác thủy lợi đào vét kênh ngòi
C. Tổ chức lễ Cày tịch điền và tự mình cày mấy đường
D. Tất cả câu trên đều đúng
Câu 17. Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh Tiền Lê?
A. Đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm
B. Đúc đồng, luyện kim, làm đồ trang sức
C. Đức đồng, rèn sắt, dệt vải
D. Đúc đồng, rèn sắt, làm đồ trang sức, làm đồ gốm
Câu 18. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Cuối năm 1009
B. Đầu năm 1009
C. Cuối năm 1010
D. Đầu năm 1010
Câu 19. Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu?
A. Nhiên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La
B. Niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La
C. Niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa
D. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long
Câu 20. Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì?
A. Đại Việt
B. Đại Cổ Việt
C. Đại Nam
D. Việt Nam
Câu 21. Tại sao Lý Công Uẩn dời độ về Đại La (Thăng Long)?
A. Đây là nơi tụ hội quan yếu của bốn phương
B. Đây là vùng mặt đất rộng mà bằng phẳng
C. Muôn vật hết sức tươi tốt và phồn thịnh
D. Tất cả câu trên đúng
Câu 22. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?
A. Năm 939
B. Năm 1009
C. Năm 1010
D. Năm 1012
Câu 23. Nhà Lý chia nước ra bao nhiêu lộ, phủ?
A. 24 lộ phủ
B. 22 lộ phủ
C. 40 lộ phủ
D. 42 lộ phủ
Câu 24. Đứng đầu các lộ, phủ thời Lý là chức quan gì?
A. Chánh, phó an phu Sứ
B. Hào Trương, Trấn Phủ
C. Tri Phủ, Tri Châu
D. Tổng Đốc, Tri Phủ
Câu 25. Thời gian nào nhà Lý ban hành bộ Hình thư?
A. Năm 1010
B. Năm 1042
C. Năm 1005
D. Năm 1008
Câu 26. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Quốc triều hình luật
B. Luật Hồng Đức
C. Hình luật
D. Hình thư
Câu 27. Bộ “Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?
A. Lý Thái Tổ (1010)
B. Lý Thái Tông (1042)
C. Lý Thánh Tông (1054)
D. Lý Nhân Tông (1072)
Câu 28. Dưới thờ...C. Thành Ung Châu
D. Tất cả các căn cứ trên
Câu 38. Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm và châu Liêm vào mục đích gì?
A. Đánh vào bộ chỉ huy của quân Tống
B. Đánh vào nơi tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt
C. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt
D. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt
Câu 39. Thất thủ ở thánh Ung Châu, tướng nào của nhà Tống phải tự tử?
A. Tô Giám
B. Quách Quỳ
C. Triệt Tiết
D. Hòa Mâu
Câu 40. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu
A. Sông Bạch Đằng
B. Sông Mã
C. Sông Như Nguyệt
D. Sông Thao
Câu 41. Vào thời gian nào quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta?
A. Cuối năm 1076
B. Đầu năm 1077
C. Cuối năm 1075
D. Đầu năm 1076
Câu 42. Mùa xuân 1077, gắn với lịch sử dân tộc ta như thế nào?
A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống
B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông – Nguyên
C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống
D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long
Câu 43. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Thương lượng, đề nghị “giảng hòa”
B. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng
C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh
D. Đề nghị “ giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ
Câu 44. Tại sao Lý Thường Kiệt là chủ động giảng hòa?
A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước là truyền thống nhân đạo của dân tộc
B. Lý thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống
C. Để bảo toàn lực lượng của nhân dân
D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng
Câu 45. Các vua nhà Lý thường về địa phương để làm gì?
A. Thăm hỏi nông dân
B. Cày tịch điền
C. Thu thuế nông nghiệp
D. Chia ruộng đất cho nông dân
Câu 46. Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?
A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang
B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi
C. Triều đình cấm giết hại trâu, bò
D. Tất cả các câu trên đúng
Câu 47. Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Thủ công 

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_mon_lich_su_lop_7.docx