Bài giảng môn Toán học Lớp 9 - Tiết 21, Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - Nguyễn Thị Chuyên

Tiết 21: Bài 2 . Đường kính và dây của đường tròn.
1. Định lí 1: trong các dây của đường tròn dây lớn nhất là đường kính.Tiết 21: Bài 2 . Đường kính và dây của đường tròn.
1. Định lí 1: trong các dây của đường tròn dây lớn nhất là đường kính.

TH1: Nếu AB vuông góc với đk CD thì AB đi qua trung điểm của CD

TH2. gọi I là giao điểm của AB và CD

∆OCD có OC=OD nên là TG cân. Mà OI là đường cao nên OI là đường trung tuyến nên IC=ID

Đlí 2: trong một đường tròn , đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy

uTH1: Nếu AB vuông góc với đk CD thì AB đi qua trung điểm của CD

uTH2. gọi I là giao điểm của AB và CD

u∆OCD có OC=OD nên là TG cân. Mà OI là đường cao nên OI là đường trung tuyến nên IC=ID

Đlí 3: trong một đường tròn , đường kính đi qua trung điểm một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy

pptx 10 trang Bảo Giang 30/03/2023 13560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 9 - Tiết 21, Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - Nguyễn Thị Chuyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Toán học Lớp 9 - Tiết 21, Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - Nguyễn Thị Chuyên

Bài giảng môn Toán học Lớp 9 - Tiết 21, Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn - Nguyễn Thị Chuyên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ  GV: NGUYỄN THỊ CHUYÊN 
TIẾT 21 
ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 
 CHÀO MỪNG CÁC THẦY 
 CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
GV: NGUYỄN THỊ CHUYÊN 
TIẾT 21: §2 ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 
 KIỂM TRA BÀI CŨQuan sát hình vẽ. Hãy so sánh độ dài của một day bất kì so với đường kinh. Hãy chứng minh điều khẳng định của em?  
Tiết 21: Bài 2 . Đường kính và dây của đường tròn .1. Định lí 1: trong các dây của đường tròn dây lớn nhất là đường kính. 
CM. 
TH1: nếu AB là đường kính 
AB=2R 
TH2: nếu AB không là đk 
AB<AO+OB=R+R=2R 
Vậy AB là dây lớn nhất 
 của đường tròn 
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.Đlí 2: trong một đường tròn , đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy 
TH1: Nếu AB vuông góc với đk CD thì AB đi qua trung điểm của CD 
TH2. gọi I là giao điểm của AB và CD 
∆OCD có OC=OD nên là TG cân. Mà OI là đường cao nên OI là đường trung tuyến nên IC=ID 
?1 Hãy đưa ra một ví dụ chứng tỏ rằng 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_9_tiet_21_bai_2_duong_kinh_va_day.pptx