Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
1. Lí do chọn đề tài:     
Trong xã hội, chính tả là những qui ước của ngôn ngữ văn bản, giúp con 
người làm phương tiện giao tiếp, truyền đạt thông tin bằng chữ viết, đảm bảo 
cho người viết và người đọc hiểu thống nhất nội dung của văn bản.  
Kĩ năng chính tả thực sự cần thiết đối với mọi người, đọc một văn bản 
được viết đúng chính tả, người đọc có cơ sở hiểu đúng nội dung văn bản đó. Trái 
lại, đọc một văn bản mắc nhiều sai sót về chính tả, người đọc khó nắm bắt nội 
dung và có thể hiểu sai hoặc không hiểu được đầy đủ văn bản. 
Trong nhà trường, phân môn chính tả giúp các em hình thành năng lực, 
thói quen viết đúng Tiếng Việt và học tốt các phân môn khác ở Tiểu học … tiếp 
tục làm nền tảng cho các cấp học sau. Chính vì thế, phân môn chính tả ở Tiểu 
học nói chung, ở khối lớp 2 nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc học tập 
và rèn luyện Tiếng Việt. Thực tế, qua việc giảng dạy nhiều năm nay, tôi nhận 
thấy học sinh lớp 2 ở tại trường đầu năm viết sai lỗi chính tả quá nhiều do ở lớp 
1 các em còn loay hoay với kết cấu âm, vần ....  
         Hiện nay, lỗi chính tả và chữ viết của học sinh các cấp đang là mối lo ngại 
của những người làm quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh và của các thầy cô 
giáo trực tiếp giảng dạy. Theo quan sát của tôi, để chuẩn bị cho giờ học chính tả, 
đa số các em thường đọc đi, đọc lại nhiều lần bài viết ( tình trạng chung ) xem 
như học thuộc lòng các từ, ngữ trong bài để viết, thể hiện tính chất đối phó 
không thể hiện được kiến thức chính tả của bản thân, kiến thức về Tiếng Việt 
(Hiểu nghĩa từ). Trong giờ học chính tả, các em được thực hiện các bài tập trong 
sách giáo khoa nhưng ở độ tuổi này các em hay mất tập trung và rất chóng quên, 
đưa đến mắc nhiều lỗi khi viết bài
pdf 39 trang Bảo Giang 29/03/2023 3240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A 
 khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt. 
Người thực hi n Dư ng h Dung 
1 
PHẦN 1 - LÝ LỊCH 
- Họ và tên: Dƣơng Thị Dung 
- Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng Tổ 2,3 
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lạc Đạo A - Văn Lâm - Hưng Yên 
- Tên đề tài nghiên cứu: Một số biện pháp hƣớng dẫn học sinh lớp 2A trƣờng 
Tiểu học Lạc Đạo A khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt. 
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A 
 khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt. 
Người thực hi n Dư ng h Dung 
2 
Phần 2: NỘI DUNG 
A. PHẦN MỞ ĐẦU 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
1. Lí do chọn đề tài: 
Trong xã hội, chính tả là những qui ước của ngôn ngữ văn bản, giúp con 
người làm phương tiện giao tiếp, truyền đạt thông tin bằng chữ viết, đảm bảo 
cho người viết và người đọc hiểu thống nhất nội dung của văn bản. 
Kĩ năng chính tả thực sự cần thiết đối với mọi người, đọc một văn bản 
được viết đúng chính ... - Khắc phục nhanh chóng những lỗi sai của học sinh khi viết chính tả. 
 - Giúp học sinh yêu thích, hứng thú khi học môn chính tả, để viết được đúng. 
 - Giúp giáo viên phần nào tránh mất thời gian của tiết học chính tả. 
 - Giúp giáo viên thoải mái về tâm lý trong giảng dạy. 
 - Giúp các em yêu thích môn học, trang bị cho các em nghe, nói, đọc, viết đúng 
Tiếng Việt, hình thành và phát triển 3 năng lực, 4 phẩm chất theo thông tư 22 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. Phạm vi nghiên cứu: 
Nội dung đề tài đề cập đến là một số biện pháp giáo viên cần có để để khắc 
phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2A tại trường Tiểu học Lạc Đạo A trong môn 
Tiếng Việt. 
II. PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 
1. Cơ sở lí luận: 
Viết đúng chính tả trong nhà trường giúp học sinh hình thành năng lực và 
thói quen viết đúng Tiếng Việt văn hóa, Tiếng Việt chuẩn mực. Phân môn chính 
tả trong nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh nắm vững các quy tắc chính tả, 
hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả, rèn cho học sinh như tính 
cẩn thận, óc thẩm mĩ, bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt và chữ 
viết của Tiếng Việt. 
Đọc, viết đúng Tiếng Việt sẽ giúp học sinh học tốt các môn học khác 
đồng thời giáo dục các em những tình cảm lành mạnh, trong sáng; rèn luyện khả 
năng giao tiếp và góp phần đắc lực vào việc giữ gìn, phát huy sự trong sáng của 
Tiếng Việt, hình thành nhân cách con người Việt Nam. 
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A 
 khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt. 
Người thực hi n Dư ng h Dung 
4 
2. Cơ sở thực tiễn: 
 Năm học 2018 - 2019 tôi được phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2A, 
lớp có 44 học sinh gồm 25 nữ và 19 nam. Qua kết quả khảo sát đầu năm tôi thấy 
chất lượng môn Tiếng Việt nói chung học sinh còn viết sai quá nhiều lỗi. Trong 
thực tế giảng dạy tôi gặp những khó khăn và thuận lợi như sau: 
2.1.Thuận lợi: 
- Đa số học sinh đều ngoan, có ý thức ham học hỏi. 
- HS có đầy đủ sách vở phục vụ việc ...ô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 
tích cực”. 
Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ 
năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm 
lí, sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; 
lồng ghép giáo dục môi trường, giáo dục an ninh quốc phòng, đổi mới phương 
pháp dạy học, nhà trường tiếp tục thực hiện Mô hình trường học mới. 
4. Kết quả khảo sát tháng 8 năm 2018: 
* Về vi c viết lỗi sai chính tả trong môn iếng Vi t 
Lớp Số HS Nội dung Số lƣợng % 
2A 44 
Không viết sai lỗi 4 9 
Viết sai dưới 5 lỗi 10 23 
Viết sai trên 5 lỗi 22 50 
Viết sai trên 10 lỗi 8 19 
 5. Các phƣơng pháp tiến hành: 
Trong qua trình nghiên cứu, tôi đã áp dụng một số phương pháp sau: 
1. Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận: 
- Đọc các tài liệu có liên quan đến đề tài: 
- Tìm hiểu nội dung các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của ngành. 
2. Phƣơng pháp điều tra quan sát: 
- Phóng vấn học sinh ngoài giờ lên lớp. 
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lạc Đạo A 
 khắc phục lỗi chính tả trong môn Tiếng Việt. 
Người thực hi n Dư ng h Dung 
6 
- Quan sát khi học sinh hoạt động có nội dung liên quan đến đề tài. 
 3. Phƣơng pháp luyện tập, thực hành 
 4. Phƣơng pháp trao đổi, tranh luận 
 5. Phƣơng pháp thống kê 
 6. Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm 
7. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 
 Trong các phương pháp trên, khi nghiên cứu tôi vận dụng hài hoà các phương 
pháp để tìm ra các giải pháp của mình đạt kết quả tối ưu nhất. 
6. Thời gian nghiên cứu: 
- Tháng 6, tháng 7/ 2018: Nghiên cứu đề tài, lập đề cương. 
 - Tháng 8, tháng 9/ 2018: Đăng ký đề tài, điều tra thực trạng việc “ Lỗi chính 
tả học sinh thƣờng mắc phải trong môn Tiếng Việt” ở lớp 2 Trường tiểu học 
Lạc Đạo A. 
- Tháng 10, 11, 12/ 2018, tháng 1 năm 2019: Thu thập và xử lý các số liệu 
điều tra, thống kê phân tí

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_huong_dan_hoc_sinh_lo.pdf