Ôn tập môn Toán học Lớp 7 - Tuần 20

I.HỎI ĐÁP NHANH

1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số trẻ em (dưới 15 tuổi) của 15 gia đình trong một tổ dân phố được liệt kê ở bảng sau:

Gia đình số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Số trẻ em 3 2 2 1 2 2 3 1 2 4 1 2 4 3 2 N = 34

 

a. Dấu hiệu điều tra là:

A. Gia đình trong tổ dân cư

B. Số trẻ em trong mỗi gia đình

C. Số người trong mỗi gia đình

D. Tổng số trẻ em của 15 gia đình

b.Số đơn vị điều tra là:

A. 1

B. 4                                                            

C. 34

D. 15

c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A.1

B.2

C.3

D.4

d.Tần số của giá trị 4 là:

A.4

B.3

C.2

D.1

 

2.Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (các góc và các cạnh khác nhau đôi một) và tam giác có ba đỉnh là H, E, K. Biết AB = KE, = .

Cách viết nào sau đây là đúng?

A. ABC = EHK

B. ABC = EKH

C. ABC = HKE

docx 3 trang Bảo Giang 29/03/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn Toán học Lớp 7 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập môn Toán học Lớp 7 - Tuần 20

Ôn tập môn Toán học Lớp 7 - Tuần 20
ÔN TẬP TOÁN 7 TUẦN 20
-Thu thập số lệu thống kê, tần số
-Ba trường hợp bằng nhau của tam giác
I.HỎI ĐÁP NHANH
1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Số trẻ em (dưới 15 tuổi) của 15 gia đình trong một tổ dân phố được liệt kê ở bảng sau:
Gia đình số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Số trẻ em
3
2
2
1
2
2
3
1
2
4
1
2
4
3
2
N = 34
a. Dấu hiệu điều tra là:
A. Gia đình trong tổ dân cư
B. Số trẻ em trong mỗi gia đình
C. Số người trong mỗi gia đình
D. Tổng số trẻ em của 15 gia đình
b.Số đơn vị điều tra là:
A. 1
B. 4	
C. 34
D. 15
c. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A.1
B.2
C.3
D.4
d.Tần số của giá trị 4 là:
A.4
B.3
C.2
D.1
2.Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (các góc và các cạnh khác nhau đôi một) và tam giác có ba đỉnh là H, E, K. Biết AB = KE, B = K.
Cách viết nào sau đây là đúng?
A. ∆ABC = ∆EHK
B. ∆ABC = ∆EKH
C. ∆ABC = ∆ HKE
D. ∆ABC = ∆ KEH.
3.Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp.
Cho ∆ABC = ∆EGH. Khi đó:
∆A...
9. Cho tam giác ABC có A< 90°. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = AB.
Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ay vuông góc với AC, trên tia Ay lấy điểm E sao cho AE = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.
Chứng minh rằng AM = 12DE.
10*.Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng AM = 12BC.
11*.Cho tam giác ABC có B = 60°. Hai tia phân giác AD và CE của các góc BAC và ACB (D ∈ BC, E ∈ AB) cắt nhau ở I. Chứng minh rằng ID = IE.

File đính kèm:

  • docxon_tap_mon_toan_hoc_lop_7_tuan_20.docx