Ôn tập Chương 2 - Toán 10

Câu 15: Cho tam giác với . Khi đó chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 16: Từ một mảnh đất như hình vễ, người ta trồng phần hình tam giác có độ dài mỗi cạnh là bằng hoa hồng, phần còn lại được trồng hoa mười giờ. Biết giá tiền để trồng mồi mét vuông hoa hồng là 500.000 đồng, giá tiền để trồng mỗi mét vuông hoa mười giờ là 150.000 đồng. Tổng số tiền dùng để trồng hoa trên mảnh đất gần nhất với số nào sau đây?
A. 4.938 .000 đồng.
B. 7.451.000 đồng.
C. 4.601 .000 đồng.
D. 5.977 .000 đồng.

docx 4 trang Lệ Chi 25/12/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Chương 2 - Toán 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Chương 2 - Toán 10

Ôn tập Chương 2 - Toán 10
CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẤY RA TỪ TÀI LIỆU
Câu 1: Cho góc tù. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 	B. 	C. tan 	D. 
Câu 2: Cho vuông tại và góc bằng . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 3: Cho hình vuông Góc giữa hai vectơ nào sau đây có số đo bằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Gọi là trọng tâm của đều và là trung điểm của Tính
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hai vec tơ và khác . Khi đó tích vô hướng của hai vectơ đó là :
A. .B. .C. .D. .
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, Cho và . Tích có giá trị là:
A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 7: Cho hình vẽ bên với là vectơ đơn vị. Tính 
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 8: Cho tam giác đều cạnh . Đường cao . Vẽ 
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
B. 
C. 
D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 9: Trong mặt phẳng cho các điểm,. Tính độ dài của đoạn thẳng 
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Trong mặt phẳng góc giữa hai vectơ , bằng
 A. 	 B. 	 C. D. 
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Điểm thuộc tia sao cho tam giác vuông tại có tọa độ là
 A. .	 B. .	 C. 

File đính kèm:

  • docxon_tap_chuong_2_toan_10.docx