Bài kiểm tra cuối môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

Câu 4. Trong phần mềm Tux of Math Command để điền kết quả và phá hủy thiên thạch em nhấn phím nào?

A. Enter                                                                B. Esc                    

 C.  Delete                                                               D. F1

Câu 5. Bạn An thực hiện các bước chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu bạn thực hiện như sau: nháy chuột chọn Home rồi chọn Picture hoặc Shape. Bạn An chọn sai nút lệnh nào?

A. Insert                                                                B. Picture       

C. Shape                                                                D. Home

Câu 6. Để bắt đầu trình chiếu từ trang được chọn sử dụng tổ hợp phím

A. Ctrl + F5                                                              B. Alt + F5                 

C. Shift + F5                                                             D. Shift + F3

Câu 7. Các bước thay đổi bố cục trang trình chiếu

1. Trong thẻ Home, chọn nút lệnh                   

2. Danh sách các kiểu bố cục hiện ra, nháy chuột chọn kiểu bố cục cho trang trình chiếu

3.  Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi bố cục

Trình tự các bước đúng là:

  1. 3-1-2                                                           B. 3-2-1                          

      C. 2-1-3                                                           D. 1-2-3

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 3640
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài kiểm tra cuối môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

Bài kiểm tra cuối môn Tin học Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)
PHÒNG GD & ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG TH XÃ ĐỒNG TÂM
 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: Tin lớp 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:.......................................
Lớp : ...... 
Giáo viên coi: ..............................
Giáo viên chấm: ...........................
Điểm
Nhận xét của giáo viên
.........
.
..
.....
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1. Để gõ "Trường Tiểu học xã Đồng Tâm" theo kiểu Telex. Gõ như sau: 
	A. Truwowngf Tieeur hocj xax DDoongf Taam 
	B. Truwowngj Tieeuf hocj xax DDoongf Taam
	C. Truwowngf Tieeuj hocf xaf DDoongf Taam
	D. Truwowngj Tieeur hocf xax DDoongf Taam
Câu 2. Đây là màn hình chính của phần mềm nào?
A. Word 	 	 B. Paint
C. Unikey 	 	 D. Powerpoint
Câu 3. Biểu tượng nào sau đây dùng để thay đổi phông chữ? 
A.	 	B. 
C. 	 	D. 
Câu 4. Trong phần mềm Tux of Math Command để điền kết quả và phá hủy thiên thạch em nhấn phím nào?
A. Enter 	B. Esc 

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_mon_tin_hoc_lop_4_nam_hoc_2017_2018_truong.doc