Bài giảng môn Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Nguyễn Thị Thu Hà

 

Bài 1:

 Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a.Hạt cây rừng có vỏ dày cần đập nát vỏ mới dễ hút nước.

b.Hạt cây rừng có vỏ dày cần cắt đôi mới dễ hút nước.

c.Hạt cây rừng có vỏ dày cần đốt hạt mới dễ hút nước.

d.Hạt cây rừng có vỏ dày cần tìm cách làm mỏng vỏ mới dễ hút nước

ppt 16 trang Bảo Giang 03/04/2023 3640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Nguyễn Thị Thu Hà", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Nguyễn Thị Thu Hà

Bài giảng môn Công nghệ Lớp 7 - Tiết 23, Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Nguyễn Thị Thu Hà
NhiÖt liÖt chµo Mõng 
MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hà 
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 
KiÓm tra bµi cò 
C©u 1: 
Em hãy cho biết nơi đặt vườn gieo ươm cần phải có các điều kiện gì? 
C©u 2: 
Em hãy nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng? 
TiÕt 23 – Bµi 24: 
Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 
Hạt lim 
Hạt dẻ 
Hạt xoan 
Hạt trám 
d 
c 
Đốt hạt 
Gõ (đập) nhẹ 
Chặt một đầu của hạt 
Ngâm hạt trong nước ấm 
Tác 
động 
bằng 
lực 
Tác 
động 
bằng 
nhiệt 
a 
b 
Kích thích hạt nảy mầm 
Đốt hạt 
b 
a 
Gõ (đập) nhẹ 
Chặt một đầu của hạt 
Tác động bằng lực 
Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm 
Hạt bạch đàn chanh 
30-45 0 C. Trong 6h 
Hạt keo lá tràm 
95-100 o C. Trong 1h 
 a. Làm giàn che 
 b. Tưới nước 
 d. Làm cỏ, xới đất 
 c. Phun thuốc trừ sâu, bệnh 
a . 
b . 
c . 
d . 
Che phủ 
Tưới nước 
BµI TËP CñNG Cè 
Bài 1: 
 Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? 
Hạt cây rừng có vỏ dày cần đập nát vỏ mới dễ hút nước.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_cong_nghe_lop_7_tiet_23_bai_24_gieo_hat_va_cha.ppt