Ôn tập Chương 3 - Đại số 10

 1. Có tất cả bao nhiêu giả trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm duy nhất?
  A. 2 .
  B. 21 .
  C. 19.
  D. 18 .
 2. Hai bạn Vần và Lan đi mua trái cây. Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 . Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 . Hỏi giá tiền mỗi quả quýt, quả cam là bao nhiêu?
  A. Quýt 1400 , cam 800 .
  B. Quýt 700 , cam 200 .
  C. Quýt 800 , cam 1400 .
  D. Quýt 600 , cam 800 .
docx 5 trang Lệ Chi 25/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập Chương 3 - Đại số 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập Chương 3 - Đại số 10

Ôn tập Chương 3 - Đại số 10
ÔN TẠP CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 10
Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để phương trình có nghiệm?
A. .	B. .	C. .	D. .
Số nghiệm của phương trình: là
A. .	 B. .	 C. .	D. .
Tập tất cả các giá trị của tham số để phương trình có nghiệm là
A. .	B. 	C. .	D. 
Tập xác định của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Cho hệ phương trình , là tham số. Mệnh đề nào sai?
A. Hệ có nghiệm duy nhất .	B. Khi thì hệ có vô số nghiệm.
C. Khi thì hệ vô nghiệm.	D. Hệ có vô số nghiệm.
Giải phương trình .
A. .	B. .	C. .	D. .
Tìm tất cả các tham số để phương trình nghiệm đúng với mọi .
A. .	B. .	C. Không tồn tại .	D. .
Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
A. .	B. .	C. .	D. .
Phương trình có bao nhiêu nghiệm thực?
A. .	B. .	C. .	D. .
Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
A. .	B. .	C. .	D. .
Cho phương trình . Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình đã cho?
A. .	B. .	C. .	D. .
Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình .
A. .	B. .	C. .	D... phương trình có nghiệm duy nhất. Khi đó là:
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Gọi là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có tập nghiệm là . Tính tổng tất cả các phần tử của .
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Cho phương trình . Có bao nhiêu giá trị của tham số để phương trình có tập nghiệm là ? 
A. vô số.	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Tìm tập xác định của phương trình .
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Cho phương trình (là tham số). Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. thì phương trình có tập nghiệm là .
B. và thì phương trình có tập nghiệm là .
C. thì phương trình có tập nghiệm là .
D. và thì phương trình vô nghiệm.
[0D3-2] Tìm phương trình tương đương với phương trình trong các phương trình sau:
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Cho phương trình: có nghiệm . Khi đó thuộc tập:
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình ?
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Cho phương trình có tập nghiệm và phương trình có tập nghiệm . Tìm tất cả các giá trị để phương trình là phương trình hệ quả của phương trình . 
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Số các nghiệm nguyên của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Tìm để phương trình vô nghiệm.
A. .	B. hoặc .	C. và .	D. và .
[0D3-2] Trong hệ trục tọa độ , cho và là hai điểm thuộc đường tròn lượng giác. Hai góc lượng giác và lệch nhau . Chọn nhận xét đúng
A. , có tung độ và hoành độ đều bằng nhau.
B. , có tung độ và hoành độ đều đối nhau.	
C. , có tung độ bằng nhau và hoành độ đối nhau.
D. , có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau.
[0D3-2] Cho phương trình . Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi:
A. .	B. .	C. .	D. .
[0D3-2] Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:
A. và .	B. hoặc .	
C. .	D. .
[0D3-2] Điều kiện xác định của phương trình là
A. và .	B. .
C. và .	D. .

File đính kèm:

 • docxon_tap_chuong_3_dai_so_10.docx