Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Ngữ văn Khối C (Có đáp án)

Câu I (2,0 điểm)

Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá 
níu váy bà đi chợ Bình Lâm 
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật 
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần 
 
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị 
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng 
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng

 

Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 
bà đi gánh chè xanh Ba Trại 
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn 
(Đò Lèn - Nguyễn Duy, Ngữ văn 12, 
Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.148) 
Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ. (0,5 điểm) 
2. Các từ “lảo đảo”, “thập thững” có vai trò gì trong việc thể hiện hình ảnh cô đồng và 
người bà? (0,5 điểm) 
3. Sự vô tâm của cháu và nỗi cơ cực của bà hiện lên qua những hồi ức nào? Người cháu đã 
bày tỏ nỗi niềm gì qua những hồi ức đó? (1,0 điểm) 

pdf 1 trang Bảo Giang 03/04/2023 2360
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Ngữ văn Khối C (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Ngữ văn Khối C (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Ngữ văn Khối C (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: NGỮ VĂN; Khối: C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
Câu I (2,0 điểm) 
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá 
níu váy bà đi chợ Bình Lâm 
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật 
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần 
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị 
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng 
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm 
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng 
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 
bà đi gánh chè xanh Ba Trại 
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn 
 (Đò Lèn - Nguyễn Duy, Ngữ văn 12, 
 Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.148) 
 Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau: 
 1. Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ. (0,5 điểm) 
 2. Các từ “lảo đảo”, “thập thững” có vai trò gì trong việc thể hiện hình ảnh cô đồng và 
người bà? (0,5 điểm) 
 3. Sự vô tâm của cháu và nỗi cơ cực của bà hiện lên qua những 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_ngu_van_khoi_c_co_dap.pdf
  • pdfDa_Van_DH_C_Ct_14.pdf