Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Lịch sử Khối C (Có đáp án)

Câu I (2,0 điểm) 
Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ 
XX? Trình bày suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Câu II (3,0 điểm) 
Hãy làm sáng tỏ biện pháp hòa bình của Việt Nam trong quan hệ với Pháp từ ngày 
6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946 và nêu tác dụng của biện pháp ấy. 
Câu III (2,0 điểm) 
Trình bày hoàn cảnh lịch sử của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 
nước ở Việt Nam (1975-1976). 
Câu IV (3,0 điểm) 
Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy xác định những biến đổi to lớn ở Đông 
Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hiện nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
cần làm gì để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực?
pdf 1 trang Bảo Giang 03/04/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Lịch sử Khối C (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Lịch sử Khối C (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Lịch sử Khối C (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: LỊCH SỬ; Khối: C 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
Câu I (2,0 điểm) 
Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ 
XX? Trình bày suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Câu II (3,0 điểm) 
Hãy làm sáng tỏ biện pháp hòa bình của Việt Nam trong quan hệ với Pháp từ ngày 
6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946 và nêu tác dụng của biện pháp ấy. 
Câu III (2,0 điểm) 
Trình bày hoàn cảnh lịch sử của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 
nước ở Việt Nam (1975-1976). 
Câu IV (3,0 điểm) 
Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy xác định những biến đổi to lớn ở Đông 
Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hiện nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
cần làm gì để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực? 
Thời gian Nội dung 
1945-1959 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; Inđônêxia, Lào tuyên bố độc l

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_lich_su_khoi_c_co_dap.pdf
  • pdfDa_Su_DH_C_Ct_14.pdf